3. Prioriteiten Kenia 2023

Doelen en actieplan

Doelen en actieplan programma’s in 2023

Community Based Homecare, Child Protection and Beekeeping (CBHCPB) programme

 • Versterken van de partnerschappen/ samenwerking met alle stakeholders binnen de LungaLunga Sub County
 • Ontwikkellen van een gefaseeerde exit strategy van de 240 gezinnen (De eerste groep van 60 gezinnen eindigt in januari 2024)
 • Zorgen voor een heldere (eind-) evaluatie van het 3 jarige programma

 Community Based HomeCare en Bijenteelt programma (CBHB-3)

 • Samen met de community vertegenwoordigers en overheden voorbereiden van het nieuwe CBHB- 3 Plan dat start in januari 2024
 • Het lobbyen met partners om samenwerking om de nodige financiële middelen te organiseren

 Community Child Protection Commitees (CCPC)

 • Het geven van intensieve kinderbeschermingstrainingen aan alle 24 Community Commitees
 • Het houden van voortgangsbijeenkomsten in alle 24 dorpen over CP onderwerpen/ cases
 • Begeleiden van de CCPC’s bij het ontwikkelen hun jaarlijkse actie/ werkplan
 • Samen met belanghebbenden een overlegplatform oprichten voor structurele samenwerking

 Speciale School Units (SSU)

 • Werken aan het nieuwe tweejarige Quality Improvement Program
 • Verbeter adequate coördinatie/ communicatie tussen de SSU-belanghebbenden op Nationaal, County, Sub County en Community niveau
 • Lobbyen met de overheden om te zorgen dat zij hun eigen regelingen voor de units activeren
 • Voorstellen ontwikkelen voor extra financiering en ondersteuning van de SSU's
 • Beoordelen en implementeren van een effectief monitoring- en evaluatiesysteem

 Speciale Diensten voor kinderen met fysieke beperkingen

 • Implementatie van de therapy programma’s en documentatie voor 100 cliënten (= capaciteit)
 • Zorgen het ontwikkelen van netwerken/ partnerschappen met gespecialiseerde organisaties
 • Het doen van fondsenwerven
 • Begeleiden van sociaal werkers en therapeuten om de thuiszorg effectiever te maken
 • Verbeter de monitoring en evaluatie

 Community Based HomeCare voor kinderen met verstandelijke beperkingen

 • Voorbereiden programma voor een herziene start in 2024
 • Het houden bijeenkomsten met support groepen voor de verzorgers van de kinderen in de Speciale Scholen en het doen van activiteiten gericht op sociaal-economische ontwikkeling

 Interventieprojecten

 • Uitvoeren en monitoren van het Kitchen Garden project voor 650 huishoudens
 • Nieuwe acties afhankelijk van de behoefte en het beschikbare budget

 Facilitaire/ Conferentie services

 • Activeren van (nieuwe) klanten voor de facilitaire/ conferentie services
 • Het ontwikkelen en binnenhalen van verschillende conferentie- en pensionarrangementen
 • Regelmatig vergaderen met het facilitaire team om de kwaliteit te continueren/ verbeteren
KC Jaarverslag 2022 H2 5

Samen werken zij aan een ‘weerbare’ organisatie om continuïteit te geven aan kind- en familiezorg.

Doelen en actieplan 2023 op organisatieniveau

Pijler 1: Verbonden met de doelgroepen en hun communities

 • Houden van centrale  en community bijeenkomsten met KidsCare Community Vrijwilligers (KCV’s) over de voortgang en het versterken van de samenwerking
 • Versterking van de samenwerking met alle belanghebbenden in de community om de kwaliteit in de speciale schoolunits te verbeteren
 • Houden van informatieve locale vergaderingen met (bestuurs-)vertegenwoordigers van de communities en de Wards
 • Instellen van een Raad van Advies met representatieve vertegenwoordigers uit de communities

 Pijler 2: Nationale en internationale (financierings)partners

 • Ontwikkelen van de netwerken en activeren van potentiële donateurs
 • Delen van programma’s en financieringsvoorstellen
 • Versterken en uitbreiden va de samenwerking/ partnerschap met gelijkgestemde organisaties
 • Activering van kleine (lokale) inkomstengenererende activiteiten voor KidsCare

 Pijler 3: Versterking van de eigen capaciteit, kwaliteit en competentie

 • Versterken van het bestuur met nieuwe leden
 • Identificeren en invullen van opleidings- en trainigsbehoeften van het team in alle afdelingen
 • Continue verbetering van monitoring- en evaluatierapportagetools
 • Verbetering van het interne administratieproces en procedures
 • Kennis en kunde aantrekken van vrijwiligers/ specialisten uit binnen- en buitenland

 Pijler 4: Zichtbaar zijn voor alle stakeholders

 • Houden van frequente (grote en kleinere) informatieve bijeenkomsten met belanghebbenden, de gemeenschap, de doelgroep en de media
 • Verder intensieveren van het gebruik van sociale media
 • Verbetering van de website met informatie en mogelijkheden om te doneren
 • Maken van nieuwe programma flyers
KC Jaarverslag 2022 H3 1
KC Jaarverslag 2022 H3 2
Alle kinderen verdienen een gezin!