1.3 Voedsel en voedselzaden projecten

Grote en kleine hulpprojecten

1.3.    Voedsel en voedselzaden projecten

De sociaal werkers van KidsCare hebben een goed beeld van de leefsituatie binnen de vaak afgelegen dorpen in het werkgebied van KidsCare. Dat heeft er in 2022 toe geleid dat er wederom diverse grote en kleinere hulpprojecten werden gedaan.

Het probleem waar de dorpen tegenaan lopen
De droogte in de LungaLunga sub-provincie gedurende 2021 en 2022 zorgt voor grote problemen die leiden tot onmenselijke omstandigheden. Door de onvoorspelbaarheid en uitblijven van de regenperiode kan vaak geen landbouw meer worden uitgeoefend. De grond is onvruchtbaar geworden en de waterdammen staan droog. Ook degenen die aan veeteelt doen hebben het moeilijk omdat ze hun vee niet kunnen onderhouden. De problematiek wordt versterkt door hoge inflatie. Dit zorgt ervoor dat mensen niet in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien, wat als gevolg heeft dat mensen honger leiden. 

KC Jaarverslag 2022 H1 14
KC Jaarverslag 2022 H1 15
KC Jaarverslag 2022 H1 16

Daarom is KidsCare in samenwerking met de overheid het KidsCare Voedselprogramma gestart. Het doel van dit programma is om honger te verminderen onder de al kwetsbare huishoudens. De actie was een succes: 385 huishoudens ontvingen voedsel waaronder alle 240 KidsCare-huishoudens.

Naast deze grotere projecten helpen de sociaal werkers ook in individuele situaties die zonder support niet verder kunnen. Met wat voedsel of specifieke medicijnen kan soms al direct het verschil gemaakt worden of in ieder geval tijd gewonnen om tot meer structurele ontwikkelingen te komen. 

Wij hebben bewondering voor het team en alle (meer dan 400) vrijwilligers in Kenia. Samen zorgen zij voor het verschil.

Alle kinderen verdienen een gezin!