1. Voortgang thuiszorgprogramma's

Structurele zorg voor de ontwikkeling van kinderen in hun thuissituatie.

KC Jaarverslag 2022 H1 2

De thuiszorgpramma’s van KidsCare zijn gericht op structurele zorg voor de ontwikkeling van kinderen in hun thuissituatie. We maken onderscheid tussen de zorg voor wees- en hulpbehoevende kinderen en de zorg voor kinderen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking.

Naast deze op structurele ontwikkeling gerichte zorg was er in 2022 een verder toenemende vraag om directe hulp. Veel families hebben onvoldoende voedsel en zijn noodgedwongen bezig met overleven en hebben hulp nodig in de vorm van voedsel- en voedselzadenprojecten en/of aan geld om noodzakelijke medicijnen te kopen of schoolgeld te betalen. Langdurige droogte, hoge inflatie en gebrek aan ingrijpen vanuit de overheid maken deze noodhulp noodzakelijk.     

Op de volgende pagina's volgt het verslag van de voortgang in 2022 van de thuiszorgprogramma’s voor zo’n 2.300 hulpbehoevende kinderen en hun families:

Het KidsCare team in Kenia zette zich ook in 2022 onvermoeid in om gezinnen in nood te helpen!

SDGs - Sustainable Development Goals

KidsCare sluit met haar programma’s aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals), die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. KidsCare heeft daarbij in het bijzonder de focus op:

KC Jaarverslag 2022 H1 3
  • SDG 1: Geen armoede: Beëindig armoede overal en in al haar vormen
  • SDG 2: Geen honger: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
  • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
  • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
  • SDG 6: Schoon water en sanitair: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
Alle kinderen verdienen een gezin!