Studiebeurs

KidsCare vindt het belangrijk dat kinderen een kans hebben op een betere toekomst. Passend onderwijs is hiervoor van belang. Naast de ondersteuning om kinderen naar de basisschool te laten gaan heeft KidsCare ook een ‘studiebeurs-project’ voor de kinderen die hulp krijgen in het thuiszorg programma om ze door te laten stromen naar het vervolgonderwijs. Het bleek namelijk dat die stap financieel erg groot was. Terwijl het volgen van vervolgonderwijs een grote stap is in het vergroten van de kans op een betere toekomst.

KidsCare heeft al 33 kinderen geholpen die de basisschool hebben afgesloten en gemotiveerd zijn om vervolgonderwijs te volgen. Afhankelijk van hun schoolresultaten kunnen ze algemeen voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgen. Zonder dit project zouden ze geen van allen verder kunnen studeren omdat het schoolgeld voor middelbare scholen voor hun ouders/ verzorgers onbetaalbaar is.

Klik hier voor een video waarin een aantal leerlingen hun verhaal vertellen,

Het ‘scholarschip program’ wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Stichting Waridihome. Deze Nederlandse Stichting zorgt ervoor dat er voldoende budget is voor dit programma en begeleidt en stimuleert samen met de sociaal werkers van KidsCare de gemotiveerde studenten.

Vanuit KidsCare blijven we nauw contact houden met deze kinderen. Zo organiseren de sociaal werkers tijdens de vakanties terugkomdagen op het KidsCare Service Centrum. Hierbij wordt vooral aandacht gegeven aan een juiste werkhouding, competenties en groepsdruk, maar ook het onderwerp seksualiteit wordt niet geschuwd. Elke keer worden er sprekers uitgenodigd die als positief rolmodel de leerlingen motiveren. De leerlingen zijn erg enthousiast over deze dagen. 

Stichting Waridihome en KidsCare zijn blij met de prettige samenwerking.

Voor meer informatie over Waridihome: www.waridihome.com

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners