KidsCare; voor elk kind een pad van kansloos naar kansrijk!

KidsCare helpt weeskinderen en kwetsbare kinderen in Kenia met thuiszorg in hun eigen omgeving. KidsCare biedt thuiszorg op dorpsniveau voor de armste kinderen en hun gezinnen op het platteland van Kenia.

Met de hulp van KidsCare kunnen deze kinderen opgroeien in hun vertrouwde omgeving. Dankzij doelgerichte sociale en economische hulp komt het gezin uit een armoede isolatie en wordt weer onderdeel van de dorpsgemeenschap. KidsCare pakt de familieproblemen aan bij de ‘wortel’.

Deze hulp voor weeskinderen past in lijn met de traditionele familiezorg voor die kinderen in Kenia. En kinderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen krijgen naast de thuiszorg een speciaal op het individuele kind gerichte zorg- en opleidingsprogramma. Voor de directe omgeving worden er workshops gehouden om een meer positieve bewustwording te creëren; Deze kinderen hebben ook hun talenten en die maken hun pad ook meer kansrijk.
KidsCare Kenia heeft een groot netwerk van professionals en vrijwilligers, zowel in Kenia als in Nederland. Door een intensieve samenwerking wordt de aanwezige kennis en vaardigheden maximaal gebruikt voor de toekomst van de kwetsbare kinderen.

Wij hebben als doelstelling dat we 100% van de giften besteden in Kenia aan de hulp van (wees) kinderen en kinderen met een beperking. Daarnaast ontplooien wij ook eigen commerciële activiteiten in Kenia om niet volledig afhankelijk te zijn van giften.


Missie KidsCare
Wij geloven dat elk kind het recht heeft om op te groeien in zijn eigen omgeving. Wonen in een veilige en gezonde omgeving is voor weeskinderen en kinderen met een beperking de beste manier om op te groeien en hun eigen talenten te ontwikkelen. Gezamenlijk helpen we deze kinderen en hun families en brengen hen vanuit een nadelige positie naar een positie met mogelijkheden.
Ons geloof bereiken we doordat we krachten en talenten bundelen. Zowel in Kenia als hier in Nederland. We zijn creatief in onze oplossingen, nemen onze verantwoordelijkheid en creëren invloed. We proberen in alles wat we doen zoveel mogelijk impact te hebben voor de toekomst van kinderen. KidsCare werkt in Kenia nauw samen met de verschillende overheden en met gespecialiseerde kind-georiënteerde partnerorganisaties. Op die manier beschikken de sociaal werkers van KidsCare steeds over de juiste deskundigheid en zorgen zij ervoor dat de hulpvraag van de kinderen op de juiste plek gehoord wordt.

Er is een overzichtelijke PowerPoint presentatie gemaakt waarin de activiteiten van KidsCare duidelijk worden weergegeven. Klik hier voor de KidsCare presentatie.

Meer informatie vindt u ook in de KidsCare brochure.

"Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het is gedaan!"
Nelson Mandela

Historie

Het begon allemaal in 1999. Een Nederlands echtpaar, genaamd Lisette en Gerard Geenen, en hun Keniaanse vriend, Ali Mwaziro werkten in Kenia aan projecten gericht op de zorg en ontwikkeling van kinderen. Ze bouwden diverse lagere scholen, een medische post en een modelboerderij. In 2010 gingen zij op zoek naar een nieuwe aanpak om de vele weeskinderen te helpen die wonen in de landelijke sub-County Lunga Lunga in Zuidoost-Kenia. Samen deden ze onderzoek en waren ze ervan overtuigd dat die weeskinderen in hun eigen omgeving moeten blijven opgroeien. In goede samenwerking met functionarissen van de overheid startten ze in 2011 met KidsCare.

Voor Kenia een compleet nieuwe aanpak. Sociaal werkers van KidsCare bezoeken regelmatig de weeskinderen en kwetsbare kinderen in hun huissituatie. Samen met de verzorgers en de dorpsgemeenschap werken ze aan duidelijke doelen om het huishouden in maximaal 3 jaar onafhankelijk te maken. De belangrijkste hulpmiddelen in het programma zijn: begeleiding door de maatschappelijk werker, een periode van een kleine maandelijkse geldtransfers en actieve betrokkenheid van de deelnemende dorpen.

In 2015 startte KidsCare ook een thuiszorgprogramma voor kinderen met lichamelijke en geestelijke beperkingen. In de hele Lunga Lunga sub county was er nog niets om deze kinderen te helpen. Dankzij de actieve benadering van de KidsCare sociaal werkers kwamen veel ouders met hun kinderen naar KidsCare. In korte tijd was er een wachtlijst voor deze kinderen nodig. Er waren zoveel kinderen met fysieke en/of mentale beperkingen. Speciale zorgprogramma’s werden ontwikkeld en steeds meer deskundigheid werd aangetrokken. KidsCare bracht deze kinderen ‘into the light’.
Sinds 2018 is ook begonnen met de bouw en kwaliteitsverbetering van zes speciale school units om in totaal zo’n 180 kinderen met een verstandelijke beperking op te vangen en hen een meer kansrijke toekomst te geven. Een geweldige pilot die samen met de overheden wordt uitgevoerd.

Op dit moment helpt KidsCare jaarlijks meer dan 2.000 wees- en hulpbehoevende kinderen in 24 dorpen. Een goed uitgerust en gemotiveerd KidsCare-team (30 medewerkers met Ali Mwaziro als directeur) en de samenwerking met gespecialiseerde partners/functionarissen van de overheid geeft de organisatie de capaciteit om al deze kinderen te helpen een betere toekomst te creëren.

In Nederland heeft KidsCare inmiddels een professioneel bestuur en veel vrijwilligers. Financieel worden de werkzaamheden ondersteund door een groot aantal donateurs, die al dan niet periodiek een geldbedrag aan KidsCare overmaken. Daarnaast wordt waar mogelijk ook gebruik gemaakt van subsidies en/of van samenwerking met kind-georiënteerde fondsen/partners. Dankzij haar vrijwilligers lukt het om in Nederland nagenoeg geen overhead te hebben. Met elkaar wordt er veel bereikt en al het donorgeld wordt in Kenia besteed.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners