Hoe KidsCare door het vergroten van haar impact streeft naar duurzaamheid.

Een duurzame organisatie; haalbaar op de lange termijn en bijdragend aan een betere wereld. KidsCare is zich bewust van haar aanwezigheid in Kenia. Momenteel helpen wij jaarlijks ruim 2.000 kinderen en zijn wij hard bezig de lopende programma’s te optimaliseren. Ze moeten voldoen aan de behoeftes van de lokale bevolking, erkend worden door de overheid en in samenwerking met de overheid en andere partners juist worden uitgevoerd. Wij geloven dat onze activiteiten bijdragen aan een betere wereld, maar om dit vol te houden is er meer nodig. Ook voor non-profit organisaties kan financiële haalbaarheid niet los worden gezien van een duurzame organisatie als geheel. Het is niet genoeg impact programma’s te hebben lopen wanneer er geen effectieve strategie bestaat de onderneming economisch stabiel te houden. Onze duurzaamheidsstrategie is dan ook gericht op het hebben van een zo groot mogelijke sociale impact – op het brengen van positieve verandering – met geld als middel.

Aan de hand van de CSO Sustainability Index for Sub-Saharan African countries hebben wij een model ontwikkeld gericht op het vergroten van impact om zo een duurzame sociale non-profit organisatie te creëren. Capaciteit van de organisatie, financiële haalbaarheid, voorspraak, dienstverlening, infrastructuur, imago en de juridische omgeving zijn hierin de belangrijkste factoren. Succes op deze gebieden is een goede basis voor een duurzaam businessmodel.

In de praktijk gaat het vergroten van de impact gepaard met grote uitdagingen. Wij hebben op basis van kennis en onderzoek deze uitdagingen gedefinieerd en hebben gezocht naar strategieën om deze te overwinnen. Het uitgewerkte model en onderbouwing van onze duurzaamheidsstrategie kunt u vinden hier downloaden. Reacties op onze strategie worden op prijs gesteld.

Download notitie: KidsCare sustainable strategy

"Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het is gedaan!"
Nelson Mandela

KidsCare Partners