KidsCare Bestuur Nederland

De Stichting KidsCare Kenia heeft een actief bestuur in Nederland. Een team van 7 gedreven vrijwilligers geven sturing aan de voorlichting- en fondswervingsactiviteiten in Nederland. En werkt nauw samen met de organisatie in Kenia aan het vormen van een sterke, duurzame en onafhankelijke thuiszorgorganisatie in Z.O. Kenia.

Naast de nodige financiële steun werkt het bestuur in Nederland vooral aan structurele versterking van de competenties en capaciteit van het team in Kenia. Het uitzenden van (gespecialiseerde) vrijwilligers is daar onderdeel van. De samenwerking met de Keniaanse zusterorganisatie en haar (potentiele) Keniaanse partners kent vele uitdagingen, maar inmiddels krijgen jaarlijks meer dan 2.000 weeskinderen en kinderen met een beperking de thuishulp die voor hen zichtbaar het verschil maakt.

Gerard Geenen (voorzitter)

Samen met zijn vrouw Lisette heeft hij in 2011 KidsCare opgericht. Gerard is voorzitter van het bestuur en houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen en realiseren van het langere termijnbeleid. Zijn ruime werkervaringen als organisatieadviseur en coach komen goed van pas tijdens de werkbezoeken die hij meerdere keren per jaar aan Kenia brengt.

Zijn motto: Waar een wil is, is een weg!

Jos Oskam (penningmeester)

Sinds 1987 werkzaam in accountancy, met uitstapjes naar de scheepsbouw en installatietechniek. Momenteel werkzaam als financieel adviseur. Sinds 2016 actief binnen KidsCare als penningmeester in Nederland en als financieel adviseur van het management van KidsCare Kenia tijdens diverse werkbezoeken.

Zijn motto: Als je echt iets wilt veranderen dan is er een manier

Astrid Le Poole-Geenen (secretaris)

Astrid is vanaf de start van KidsCare betrokken. Als bestuurslid houdt zij zich samen met Roosmarijn bezig met de portefeuille kennis- en kwaliteitsontwikkeling. Zij richt zich met name op de ondersteuning van het management in Kenia op het gebied van managementsturing, HR ontwikkeling en monitoring. Haar werkervaring als coach, adviseur en (interim) manager van groeiende bedrijven in Nederland komt daarbij goed van pas.

Haar motto: De kracht komt van binnenuit

Lisette Disseldorp

Lisette Disseldorp richtte samen met haar man Gerard KidsCare op. Als (oud-)lerares van de basisschool en als oma van 11 kleinkinderen vindt zij dat alle kinderen recht op een toekomst hebben. Bij KidsCare werkt zij daar vol energie aan. Binnen het bestuur is Lisette verantwoordelijk voor het secretariaat en is contactpersoon voor de vele donateurs in KidsCare Support. Lisette is vertrouwenspersoon binnen de stichting KidsCare. Lees meer.

Haar Motto:  Samen is veel mogelijk!

Roosmarijn Wasseveld

Roosmarijn Wasseveld, is sinds oktober 2012 betrokken bij KidsCare. In eerste instantie als vrijwilliger in Kenia en sinds haar terugkomst in 2014 maakt zij ook onderdeel uit van het bestuur. Zij is samen met Astrid verantwoordelijk voor de portefeuille kennis en kwaliteitsoverdracht. Roosmarijn werkt in het dagelijks leven als gedragsdeskundige in de jeugdzorg en de ervaring die ze hier op doet kan ze goed gebruiken in haar bestuursfunctie. Roosmarijn is als ervaringsdeskundige ook aanspreekpunt voor (aanstaande) vrijwilligers.

Haar Motto: Elk kind verdient een warm nest.

Rieneke van de Laar

Sinds eind 2017 is Rieneke betrokken bij KidsCare. De afgelopen jaren heeft Rieneke op verschillende manieren haar marketingcommunicatie kennis en ervaring ingezet om anderen te helpen. En heeft zij duidelijk het resultaat ervan gezien en gevoeld. Bijvoorbeeld tijdens diverse dienstreizen voor ontwikkelingsorganisatie Cordaid naar sloppenwijken, gevangenissen en vuilnisbelten. Of tijdens gesprekken met vissers na de gruwelijke tsunami in Azië in 2004. Binnen het bestuur van KidsCare levert zij een bijdrage aan de fondswervende en communicatie doelstelling.

Haar Motto: Doen waar je goed in bent en dat inzetten voor een ander!

Vacature: 
Portefeuillehouder Fondswerving

Binnen het bestuur is een vacature voor de portefeuillehouder Fondswerving. Het bestuurslid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van deze portefeuille. Wij zijn op zoek naar iemand die sterk is in het onderhouden en versterken van de relaties met partner- en donateursnetwerk. Het enthousiasmeren en het geven van sturing aan de vele initiatieven van de KidsCare support leden is eveneens een belangrijke taak. Natuurlijk moet het bestuurslid passen in het team en intrinsiek gemotiveerd zijn om kinderen van een kansloze positie naar een positie van voordeel te brengen.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners