Yes we can

Yes We Can’ is de opvolger van ‘Yes I Can’, het programma van KidsCare voor kinderen met een geestelijke beperking. Bij ‘Yes I Can’ ging het allereerst om het creëren van een positiever beeld over de mogelijkheden die kinderen met een geestelijke beperking hebben. Dat was hard nodig omdat veel ouders/verzorgers hun kind letterlijk en figuurlijk verborgen hielden in hun lemen huis. Zij hadden immers geleerd dat het krijgen van zo’n kind een schande of zelfs een straf van god is. Daar moest je je maar bij neer leggen. Werken aan een betere situatie van zo’n kind was dus helaas niet aan de orde. Wij vinden dat dat anders moet en kan.
 
De boodschap van ‘Yes I Can’ heeft deze kinderen wel positief op de kaart gezet en dat heeft gewerkt. Ruim 60 kinderen met een geestelijke beperking kregen vorig jaar bij KidsCare een individueel zorgplan. Zij en hun verzorgers worden intensief begeleid om stappen voorwaarts te maken. Met recht concluderen wij: KidsCare brought them into the light.

Door thuisbezoeken, lokale supportgroepen van de ouders en algemene voorlichtingsbijeenkomsten werken de KidsCare sociaal werkers samen met ouders, dorpsoudsten, schoolhoofden en Chiefs aan meer begrip en verdere activatie van de zorg voor deze kinderen. Met het programma ‘Yes We Can, zorgen we ervoor dat kinderen met een geestelijke beperking uit de schaduw en het taboe te halen en gezamenlijk een toekomst te geven.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners