Voortgang thuiszorg programma’s

Het jaar 2018 vordert snel. Daarom hebben we ons laatste bezoek aan KidsCare Kenia ook gebruikt om de voortgang van de programma’ s met elkaar te bespreken. In totaal gaat het om:

• 2144 kinderen, die in 2018 door KidsCare begeleid worden
• 1255 kinderen gaan naar school
• 184 weeskinderen zijn in de KidsCare huishoudens opgenomen
• 120 kinderen met beperkingen worden begeleid
• 362 huishoudens werken met KidsCare aan sociale en economische verbeteringen
• 120 KidsCare Community Vrijwilligers zijn actief om de sociaal werkers te assisteren
• 30 medewerkers telt het team in Kenia

Het Community Based Homecare en Beekeepers (CBHB) project is het grootste programma. Zo’n 1.800 (wees) kinderen, 360 huishoudens in 24 dorpen profiteren hiervan. Grootste knelpunt blijft de samenwerking met de County overheid. Desondanks lijkt het 3- jarige programma een groot succes te worden. Rotary Holland en Kenia gaan proberen meer bijenkasten te krijgen. In 2019 start de discussie over de opvolging van CBHB. KidsCare Kenia heeft al uitgesproken dat zij graag door willen met dit homecare programma voor weeskinderen.

Zo’n 150 kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking worden in hun thuissituatie door de sociaal werkers en de fysiotherapeut van KidsCare geholpen. Kinderen met een fysieke beperking krijgen behandelingen van de fysiotherapeut, (voedings-)adviezen, hulpmiddelen (o.m. rolstoelen, speciale stoelen, protheses) en doorverwijzingen/begeleiding naar ziekenhuizen. Kinderen met een geestelijke beperking krijgen ieder een ‘zorgplan’, waarin samen met de ouders concrete doelen worden gesteld om de leefsituatie in huis te verbeteren. De sociaal werkers van KidsCare geven ook voorlichting op dorpsniveau om ook daar de acceptatie en omgang met de kinderen te verbeteren. Het management van KidsCare is intensief met de overheden in gesprek om ervoor te zorgen dat zij de kinderen minimaal de hulp geven waar ze volgens de Keniaanse wetten recht op hebben.

Een mooi succes van dat overleg met de overheden is dat KidsCare samen met de overheid gaat zorgen voor de bouw, inrichting en werking van zes Speciale School Units voor kinderen met een geestelijke beperking. Alle zes scholen zijn gestart met een aparte groep kinderen met een geestelijke beperking. Er valt nog veel te doen, ook aan de kwaliteit van het speciale onderwijs. KidsCare is daar een drie jaar durend inhoudelijk programma voor gestart. Een programma met veel uitdagingen. We zoeken daarvoor een aantal Nederlandse vrijwilligers met kennis van het speciaal onderwijs. Zoek je met ons mee?

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Huishouden
Lucia

We komen bij het erf van Lucia. Ze komt stralend op ons afgelopen. Ze is zo blij met Kidscare. Ze is 81 jaar en woont samen met haar geestelijk gehandicapte dochter Mary van 45 jaar.

Meer lezen

KidsCare Huishouden Peter en Asha

Naast een heel wankel modderhuisje ligt Peter (44 jaar) op een matje op de grond. Hij heeft pijn en ziet er heel mager en verzwakt uit. Zijn vrouw troost hem. Hij moet geopereerd worden maar er is geen geld.

Meer lezen

KidsCare huishouden
Munida

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden.

Meer lezen
Nina:
het 19de kind op komst

Nina (48 jaar) is zwanger van maar liefst haar 19e kind. Haar eerste 2 mannen zijn gestorven. De jongste 6 kinderen zijn van haar derde man. Samen runnen ze het omvangrijke huishouden. De oudste zoon (21 jaar) is uit huis en woont met 2 eigen kinderen elders op het erf. Ze leven van het voedsel dat hun landje opbrengt. Verder is er geen inkomen. 

> Lees meer