Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019

Koploper zijn en blijven!’. Dat is de oneliner op de voorpagina van het KidsCare Jaarverslag 2018 en het Jaarplan 2019 dat recent door het bestuur van KidsCare is vastgesteld. Het is wederom een uitgebreid document geworden. Het bestuur wil daarmee aan samenwerkingspartners en donateurs verantwoording afleggen over haar resultaten en financiën in 2018 en hen informeren over de plannen van 2019. Het volledige jaarverslag en jaarplan is te hier te lezen.

Onderstaand een samenvatting van het jaarverslag 2018:

2018: mooiste resultaten in Kenia

 • Het KidsCare team zorgt met thuiszorg voor ruim 1800 weeskinderen.
 • Met thuiszorg en met fysiotherapie zorgt het team voor 150 kinderen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking.
 • Op zes scholen is gestart met speciaal onderwijs voor 200 kinderen met een geestelijke beperking.
 • Toenemende impact/ erkenning in de regio zorgt voor een betere samenwerking met de overheden.
 • Het team in Kenia (32 medewerkers) is verder versterkt en trots om de ‘koploper’ te zijn.
   

2018: grootste uitdagingen in Kenia

 • Focus houden op programma’s en doelen.
 • Continuïteit in samenwerking met de overheden.

2018: mooiste resultaten in Nederland

 • Samen met 140 particuliere donateurs, bedrijfssponsors en diverse samenwerkingsorganisaties werd in 2018 een recordbedrag van 373.800 Euro bijeen gebracht.
 • Dankzij de inzet van vrijwilligers kon 99% van alle inkomsten overgeboekt worden naar Kenia.
 • Steeds meer Nederlandse vrijwilligers gingen met hun kennis en kunde aan de slag in Kenia.  
 • Een onvergetelijk bezoek van Ali Mwaziro met veel complimenten van de Nederlandse partners.
 • Een inspirerende en druk bezochte bijeenkomst van de KidsCare Support in september 2018.
 • Een prachtige nieuwe website www.kidscarekenia.nl werd ontwikkeld door vrijwilligers.
 • Een compleet lespakket voor kinderen van basisscholen in Nederland met werkboekjes, video’s, en een handleiding voor docenten.
   

2018: grootste uitdaging in Nederland

 • Vasthouden om straks los te kunnen laten!
   

Samen verder

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug naar het afgelopen jaar en is zich ervan bewust dat ook 2019 opnieuw veel zal vragen van het team in Kenia, van de KidsCare vrijwilligers in Kenia en in Nederland, van haar samenwerkingspartners en donateurs. Hoe we dat samen willen doen staat aangegeven in het jaarplan 2019. Samenwerking in gelijkwaardig partnerschap is steeds het uitgangspunt en vanuit die kracht wil KidsCare duurzaam het verschil maken voor meer dan 2000 wees- en hulpbehoevende kinderen in Kenia. Meer lezen? Klik hier.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Huishouden
Lucia

We komen bij het erf van Lucia. Ze komt stralend op ons afgelopen. Ze is zo blij met Kidscare. Ze is 81 jaar en woont samen met haar geestelijk gehandicapte dochter Mary van 45 jaar.

Meer lezen

KidsCare Huishouden Peter en Asha

Naast een heel wankel modderhuisje ligt Peter (44 jaar) op een matje op de grond. Hij heeft pijn en ziet er heel mager en verzwakt uit. Zijn vrouw troost hem. Hij moet geopereerd worden maar er is geen geld.

Meer lezen

KidsCare huishouden
Munida

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden.

Meer lezen
Nina:
het 19de kind op komst

Nina (48 jaar) is zwanger van maar liefst haar 19e kind. Haar eerste 2 mannen zijn gestorven. De jongste 6 kinderen zijn van haar derde man. Samen runnen ze het omvangrijke huishouden. De oudste zoon (21 jaar) is uit huis en woont met 2 eigen kinderen elders op het erf. Ze leven van het voedsel dat hun landje opbrengt. Verder is er geen inkomen. 

> Lees meer