Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018

Het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2018 (inclusief de financiële verantwoording) zijn door het KidsCare bestuur vastgesteld. 2017 was een jaar om trots op te zijn en de ambitie voor 2018 is wederom groot. Vrijblijvend is die ambitie overigens niet. Het bestuur in Nederland en de directie in Kenia zijn ervan overtuigd dat onafhankelijkheid / duurzaamheid in Kenia alleen gerealiseerd kan worden als er sprake is van een stevige en zichtbare impact. Daar is het jaarplan 2018 op gericht. Een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten is hieronder te vinden.

2017: mooiste resultaten in Kenia:

 • Het KidsCare team heeft in 2017 ook weer gezorgd voor ruim 2.000 wees- en hulpbehoevende kinderen.
  Waaronder 120 met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
 • Met de county overheid werd een substantiële samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
 • Het team in Kenia (28 medewerkers) is verder versterkt en volop gemotiveerd.
 • Belangrijke stappen zijn gemaakt om op termijn duurzaam en zelfstandig te worden.

2017: grootste uitdagingen in Kenia:

 • Een betrouwbare samenwerking met de overheden.
 • We moeten ons niet verliezen in de veelheid van mogelijkheden; Focus houden op programma’s en doelen.

2017: mooiste resultaten in Nederland:

 • Ruim 140 vaste donateurs bleven KidsCare ook in 2017 trouw. Samen met diverse (partner-) organisaties en bedrijfssponsors zorgden zij voor een record aan middelen van 157.000 euro.
 • Dankzij de hulp van veel vrijwilligers gingen al de inkomsten nagenoeg volledig naar Kenia (alleen de bankkosten blijven in Nederland).
 • KidsCare Support werd gestart om alle KidsCare vrijwilligers gerichter te kunnen begeleiden.
 • Het bestuur legde haar langere termijn visie en doelen vast in het KidsCare Kader 2020.
 • Vol energie gingen diverse bestuursleden en vrijwilligers met hun kennis en kunde aan de slag in Kenia.


2017: mooiste uitdaging in Nederland:

 • Samen de wereld een beetje mooier kleuren!

Veel goed nieuws dus en er zijn volop acties gepland voor 2018. Zie verder (ook voor de financiële verantwoording)

Het jaarplan 2018

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners