Eerste stappen onderzoek ‘Family Power’ gezet

Een 10-jarig bestaan wordt meestal met een feestelijke bijeenkomst gevierd. Wij kiezen echter voor een andere manier: een onderzoek over de ‘hoe vraag’ van familiegerichte zorg.

Dankbaar kan worden teruggekeken op 10 vruchtbare jaren waarin kennis en informatie is opgedaan omtrent het ‘hoe moet het niet’ in kindzorg en ontwikkelingshulp.

Het onderzoek- en communicatieproject waarbij ‘HOE DOEN WE DAT IN DE PRAKTIJK’ centraal staat is een praktische vervolgstap. Ter gelegenheid van ons 10 jarig bestaan wil het bestuur van KidsCare daar het initiatief voor nemen.

Daarbij is de uitwisseling van ervaringen met andere particulieren initiatieven die ook thuiszorgprogramma’s bieden essentieel. Onder de naam FAMILY POWER! wil KidsCare onderzoeken hoe wees- en kwetsbare kinderen in een gezinsomgeving kunnen opgroeien. Deze week was de kick-off en verscheen een artikel op de website van Partin. Partin is de branchevereniging voor kleinere goede doelen in ontwikkelingssamenwerking.

De komende periode gaan Anne Vijverberg en Gerard Geenen zich buigen over de verdere uitwerking van het project. We houden jullie op de hoogte!

Vragen over dit project? Neem contact op met Anne Vijverberg: anne@kidscarekenia.nl

Lees het artikel van Partin hier

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Huishouden
Lucia

We komen bij het erf van Lucia. Ze komt stralend op ons afgelopen. Ze is zo blij met Kidscare. Ze is 81 jaar en woont samen met haar geestelijk gehandicapte dochter Mary van 45 jaar.

Meer lezen

KidsCare Huishouden Peter en Asha

Naast een heel wankel modderhuisje ligt Peter (44 jaar) op een matje op de grond. Hij heeft pijn en ziet er heel mager en verzwakt uit. Zijn vrouw troost hem. Hij moet geopereerd worden maar er is geen geld.

Meer lezen

KidsCare huishouden
Munida

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden.

Meer lezen
Nina:
het 19de kind op komst

Nina (48 jaar) is zwanger van maar liefst haar 19e kind. Haar eerste 2 mannen zijn gestorven. De jongste 6 kinderen zijn van haar derde man. Samen runnen ze het omvangrijke huishouden. De oudste zoon (21 jaar) is uit huis en woont met 2 eigen kinderen elders op het erf. Ze leven van het voedsel dat hun landje opbrengt. Verder is er geen inkomen. 

> Lees meer