10 jaar KidsCare Kenia: a dream came true

Bij de oprichting van KidsCare, 10 jaar geleden, hebben wij samen met medeoprichter Ali Mwaziro het doel gesteld dat we jaarlijks willen zorgen voor 2000 wees- en hulpbehoevende kinderen. Dat doel is met de innovatieve thuiszorg programma’s gerealiseerd. Alle reden dus om met trots stil te staan bij het 10-jarig jubileum.

Thuiszorg op de kaart gezet
Het mooiste resultaat van het afgelopen decennium zijn de thuiszorgprogramma’s voor wees- en hulpbehoevende kinderen. Onder het motto ‘elk kind verdient een gezin’ is hard gewerkt om het onbekende begrip ‘thuiszorg’ in Zuid Oost Kenia duidelijk te maken en vorm te geven.
De KidsCare sociaal werkers steunen 24 dorpsgemeenschappen die bestaan uit de armste huishoudens met weeskinderen. Met het Community Based Homecare and Beekeeping (CBHB) programma kunnen zo’n 1800 kinderen in hun eigen familie- en dorpsomgeving werken aan hun toekomst. In plaats van in een weeshuis. In de afgelopen 10 jaar is thuiszorg namelijk een prima alternatief gebleken. Inmiddels zijn velen ervan overtuigd dat dit zowel om sociaal pedagogische als om economische redenen veruit de voorkeur heeft.

Kinderen met een beperking
Naast thuiszorg voor weeskinderen is KidsCare ook gestart met thuiszorgprogramma’s, ‘Yes We Have Our Rigths (YWHOR!)’, voor kinderen met een beperking. Voor deze kinderen geldt ook dat opgroeien in de thuissituatie in veel gevallen mogelijk is en de voorkeur heeft. 

In de KidsCare nieuwsbrief van Maart staan blogs hierover van twee vrijwilligers die recent in Kenia waren.
Ook lees je in deze nieuwsbrief over het geweldige initiatief van vijf schoolvrienden die, voor KidsCare, 700 kilometer naar Kopenhagen gaan fietsen. In de volgende editie meer over de viering van het 10-jarig jubileum.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Huishouden
Lucia

We komen bij het erf van Lucia. Ze komt stralend op ons afgelopen. Ze is zo blij met Kidscare. Ze is 81 jaar en woont samen met haar geestelijk gehandicapte dochter Mary van 45 jaar.

Meer lezen

KidsCare Huishouden Peter en Asha

Naast een heel wankel modderhuisje ligt Peter (44 jaar) op een matje op de grond. Hij heeft pijn en ziet er heel mager en verzwakt uit. Zijn vrouw troost hem. Hij moet geopereerd worden maar er is geen geld.

Meer lezen

KidsCare huishouden
Munida

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden.

Meer lezen
Nina:
het 19de kind op komst

Nina (48 jaar) is zwanger van maar liefst haar 19e kind. Haar eerste 2 mannen zijn gestorven. De jongste 6 kinderen zijn van haar derde man. Samen runnen ze het omvangrijke huishouden. De oudste zoon (21 jaar) is uit huis en woont met 2 eigen kinderen elders op het erf. Ze leven van het voedsel dat hun landje opbrengt. Verder is er geen inkomen. 

> Lees meer