Kinderen willen kinderen helpen

Kinderen zijn goed in staat om het leven hier en in Kenia met elkaar te verbinden. Door te praten over hoe er in Kenia wordt gespeeld en geleerd, de kinderen wonen, eten en sporten is de wereld in Kenia een stuk dichterbij gebracht. Juist doordat we de kinderen in Kenia centraal zetten tijdens leer- en actieprogramma’s leren de kinderen in Nederland hoe kinderen in Kenia leven.

KidsCare heeft ervaren dat alle leergroepen van de basisschool heel goed benaderbaar zijn over het thema ontwikkelingswerk. Onder het motto ‘kinderen helpen kinderen’ geeft KidsCare voorlichting over de manier waarop de kinderen in Kenia geholpen worden.

Daarnaast worden scholen aangespoord om een actie op te zetten. Bijvoorbeeld flessen verzamelen, koekjes verkopen, een sponsorloop organiseren enzovoorts. Op deze manier krijgen de kinderen de gelegenheid om gelijk ook de kinderen in Kenia te helpen nadat ze hun wereld hebben leren kennen.

De KidsCare bestuursleden en haar vrijwilligers zijn ervaren om samen met het lerarenteam een leer- en actieprogramma op te zetten. Voor de onder-, midden- en bovenbouw zijn de nodige presentaties en lesmaterialen beschikbaar. Bij het maken van een leer- en actieprogramma staan de wensen en ideeën van uw school natuurlijk centraal.

Contact

Voor meer informatie en/of vragen kun je contact opnemen met het secretariaat van:

Stichting KidsCare Kenia
Lisette en Gerard Geenen
Mispelstraat 21
2564 TP Den Haag

T. 070-3250288
E. info@kidscarekenia.nl

IBANnummer: NL21 INGB 0005921007

Brochure KidsCare
KidsCare website Nederland: www.kidscarekenia.nl
KidsCare website Kenia: www.kidscare.or.ke

Contactformulier

Versturen
"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners