Homecareprogramma voor kinderen met een lichamelijke beperking (OT, Fysiotherapie)

Voor kinderen met een beperking was in deze regio in Kenia nauwelijks aandacht. Niet van de overheid en in veel gevallen niet van de ouders. In de regio waar KidsCare werkzaam is, wordt het krijgen van een kind met een geestelijke en/ of lichamelijke beperking vaak gezien als een ‘schande’ voor de familie. Die kinderen worden dan min of meer in huis verborgen gehouden en leiden een onwaardig bestaan. Het gebrek aan geld maakt het voor ouders vaak onmogelijk voor het kind te zorgen. Ze hebben daar eenvoudig geen geld en tijd voor. KidsCare helpt deze gezinnen en kinderen.

Het homecare programma van KidsCare voor kinderen met een beperking is in 2015 van start gegaan. Dankzij de inspanningen van de sociaal werkers van KidsCare meldden zich in minder dan twee maanden tijd ruim 60 kinderen met een (fysieke en/ of geestelijke) beperking voor een behandeling in het KidsCare Service Centrum. De meeste kinderen hadden nooit eerder een dokter of specialist gezien. De urgentie voor hulp van KidsCare werd dus meteen duidelijk.

De KidsCare sociaal werkers gaan op bezoek bij de gezinnen om een advies op te stellen voor verdere zorg en begeleiding op medisch en sociaal gebied. De ouders/ verzorgers worden ook geholpen om hun kind officieel te laten registreren, om zo in aanmerking te komen voor meer hulp van de overheid. Inmiddels is in het KidsCare Service Centrum ook een fysiotherapeut aan het werk om verschillende soorten behandelingen uit te voeren.

Met de landelijk opererende, door de overheid erkende Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. De afspraken hebben betrekking op specialistische activiteiten op bijvoorbeeld medisch en orthopedisch gebied. APDK maakt in opdracht van de fysiotherapeut van KidsCare ook ‘speciale voorzieningen’ (zoals spalken en rolstoelen).

Er zijn geen cijfers over het aantal kinderen en jongeren met een geestelijke en/ of lichamelijke handicap in de sub county beschikbaar. De capaciteit van KidsCare is sterk vergroot maar er is helaas nog altijd een wachtlijst. Door de toenemende bekendheid en het vertrouwen in KidsCare groeit de hulpvraag nog altijd en dat zal voorlopig zo blijven.

KidsCare wil met haar sociaal werkers een brug slaan tussen de doelgroep en de mogelijke (beperkte) overheidsregelingen waar ze voor in aanmerking kunnen komen. Er is in de regio nog veel te doen voor de kinderen met een beperking. KidsCare heeft ‘deze kinderen in het licht’ gebracht en gaat vol energie verder om de overheden en andere betrokken partijen te activeren. Gebleken is immers dat veel kinderen met een beperking dankzij een beetje extra zorg direct al meer kansrijk kunnen werken aan hun toekomst! 

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Huishouden
Lucia

We komen bij het erf van Lucia. Ze komt stralend op ons afgelopen. Ze is zo blij met Kidscare. Ze is 81 jaar en woont samen met haar geestelijk gehandicapte dochter Mary van 45 jaar.

Meer lezen

KidsCare Huishouden Peter en Asha

Naast een heel wankel modderhuisje ligt Peter (44 jaar) op een matje op de grond. Hij heeft pijn en ziet er heel mager en verzwakt uit. Zijn vrouw troost hem. Hij moet geopereerd worden maar er is geen geld.

Meer lezen

KidsCare huishouden
Munida

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden.

Meer lezen

KidsCare Partners