Homecare programma voor weeskinderen (CBHB)

Alle kinderen verdienen een gezinssituatie om in op te groeien.

De zorg voor weeskinderen in de plattelandsdorpjes in zuid oost Kenia is een enorm probleem. Aids, malaria, te jong moederschap, slechte voeding en gebrek aan medische zorg zijn de directe vroegtijdige doodsoorzaken en veroorzaken een onvoorstelbaar groot aantal weeskinderen. Het aantal weeskinderen is veel te groot en het runnen van een weeshuis is erg kostbaar. Bovendien is gebleken dat weeskinderen in een weeshuis vaak nog verder vervreemden van familie en dorpsgenoten. De Afrikaanse traditie voorziet overigens wel in de zorgplicht voor kinderen door familieleden. Maar de armoede maakt ook dat vaak geen eenvoudige oplossing. Het zijn vaak de grootmoeders en zelfs de overgrootmoeders die noodgedwongen zorgen voor veel (achter-) kleinkinderen. De wil is er, maar uitzichtloosheid dreigt het te winnen.

Voorzichtige schattingen geven aan dat meer dan 20% van de kinderen wees is. Ze zijn afhankelijk van de opvang van grootouders, andere familieleden of buren. Veel van die huishoudens kunnen zelf maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Laat staan dat ze ineens de zorg krijgen over de kinderen van gestorven familieleden en buren. KidsCare helpt deze weeskinderen door ervoor te zorgen dat het huishouden binnen drie jaar sociaal en economisch zelfstandig is.

De directe thuiszorg benadering van KidsCare leidt tot een onmiddellijk positief effect: kinderen gaan naar school, hebben zo nodig medische zorg en noodzakelijk voedsel is gegarandeerd. Daarnaast zijn er zichtbare structurele resultaten uit de intensieve begeleiding door de lokale groep vrijwilligers en de economische verbeterprojecten. Zo wordt bijvoorbeeld met de families intensief gesproken over familieplanning, over de rechten van vrouwen en kinderen en over het omgaan met aids binnen de families. Zodra de huishoudens enigszins gestabiliseerd zijn worden economische verbeterprogramma’s gestart. Wie de nieuwe energie heeft gezien in de deelnemende huishoudens weet dat die verbeterprogramma’s de betreffende familie structureel op ‘leefbaar’ niveau zal brengen. 

Hoe helpen we deze weeskinderen?

  • Maandelijks krijgen de huishoudens een financiële steun van 1.500 Kenyan Shilling (circa 15 euro).
  • De huishoudens en de kinderen worden intensief door de sociaal werkers van KidsCare begeleid.
  • Begeleiding vindt ook plaats door een lokaal gevormde groep van vijf vrijwilligers (inclusief het dorpshoofd).
  • De kinderen uit een huishouden dat onder de hoede van KidsCare komt, gaan direct naar school, krijgen medische verzorging en voldoende voedsel.   

Extra Community Based Homecare and Beekeepers (CBHB-) program

In 2017 ging een nieuw programma voor weeskinderen van start. Bijzonder verheugend is dat dit programma wordt uitgevoerd in gelijkwaardig partnerschap met de overheid van Kwale County. Een duidelijke taakverdeling is gemaakt voor de uitvoering van een 3-jarig programma waarbij in 24 dorpen maar liefst 360 zeer arme huishoudens en zo’n 1.800 kinderen betrokken zijn. KidsCare verzorgt vooral de sociale begeleiding van de huishoudens en de overheid zorgt voor de agrarisch- economische begeleiding. Het programma kreeg de naam ‘Community Based Homecare and Beekeepers (CBHB-) program. 

Klik hier voor de volledige beschrijving

   

"Samen kunnen we de wereld een beetje mooier kleuren"
Herman van Veen

KidsCare Huishouden
Lucia

We komen bij het erf van Lucia. Ze komt stralend op ons afgelopen. Ze is zo blij met Kidscare. Ze is 81 jaar en woont samen met haar geestelijk gehandicapte dochter Mary van 45 jaar.

Meer lezen

KidsCare Huishouden Peter en Asha

Naast een heel wankel modderhuisje ligt Peter (44 jaar) op een matje op de grond. Hij heeft pijn en ziet er heel mager en verzwakt uit. Zijn vrouw troost hem. Hij moet geopereerd worden maar er is geen geld.

Meer lezen

KidsCare huishouden
Munida

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden.

Meer lezen

KidsCare Partners