Homecare programma
Kinderen mentale beperking (Yes we Can)

KidsCare geeft kinderen met een mentale beperking weer een toekomst.

Voor kinderen met een beperking is in zuid oost Kenia nauwelijks aandacht. Niet van de overheid en in veel gevallen niet van de ouders. In de regio waar KidsCare opereert, wordt het krijgen van een kind met een geestelijke en/ of lichamelijke beperking vaak gezien als een ‘schande’ voor de familie. Die kinderen worden dan min of meer in huis verborgen gehouden en leiden een onwaardig bestaan.

Maar ook het armoedeprobleem maakt het de ouders vaak onmogelijk om goed voor het gehandicapte kind te zorgen. Ze hebben daar eenvoudig geen geld en tijd voor. Met de hulp van KidsCare kunnen deze kinderen opgroeien in hun vertrouwde omgeving. Dankzij doelgerichte sociale en economische hulp komt het gezin uit een armoede isolatie en wordt weer onderdeel van de dorpsgemeenschap.

KidsCare biedt jaarlijks intensieve zorg aan 75 kinderen met een mentale beperking. Voor al die kinderen is een individueel zorgplan geschreven met zowel lange- als korte termijn doelen. Deze doelen hebben betrekking op het lichamelijk, sociaal, psychologisch en schools functioneren en waar mogelijk economische activiteiten. Dit zorgplan wordt samen met de verzorgers van de kinderen opgesteld en samen met hen uitgevoerd. De taak van het KidsCare team hierbij is om de verzorgers te begeleiden. Het zorgplan wordt iedere drie maanden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

De begeleiding aan de kinderen en verzorgers vindt plaats in zowel de huisbezoeken in therapiesessies en in trainingen in kleine lokale support groups. In de huisbezoeken leggen de sociaal werkers de nadruk op het evalueren van de vooruitgang van het kind, counselling en het bieden van praktische ondersteuning. Voor kinderen die ook een lichamelijke beperking hebben staan de huisbezoeken bovendien in het teken van het leren en evalueren van oefeningen die verzorgers zelf met hun kinderen kunnen doen zodat zij hun kinderen tussen de therapiesessies door kunnen trainen. In de therapiesessies zelf worden de kinderen behandeld door de occupational therapist.

In alle 6 de locaties zijn support groups gevormd waarin zowel verzorgers van kinderen met een lichamelijke als een geestelijke beperking aanwezig zijn. In deze support groups worden ouders getraind door het KidsCare team in zaken rondom de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Verder wisselen zij ervaringen uit en werken aan activiteiten waarmee inkomen kan worden gerealiseerd. Iedere support group is geregistreerd als zelf-hulpgroep bij de overheid.

Naast de ouders traint KidsCare de wijdere omgeving waarin de kinderen opgroeien door middel van awareness bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over verschillende soorten beperkingen, de aard van beperkingen en hoe kinderen met een beperking (door KidsCare) kunnen worden geholpen. Het doel van deze bijeenkomsten is vooral gericht op meer erkenning en acceptatie van en een vermindering van het stigma rondom kinderen met een beperking.

Om de zorg voor de kinderen met een beperking geheel te optimaliseren is een nauwe samenwerking met de overheid en gespecialiseerde organisaties van belang. Daarom zal KidsCare in 2018 wederom regelmatig overleg voeren met de overheid en gespecialiseerde partners om bestaande samenwerkingen te behouden en te verbeteren en nieuwe samenwerkingen te starten. 

Trots om te melden is dat KidsCare zowel in 2017 als in 2018 een belangrijke donatie krijgt van Kerk in Actie. Daarmee financieren zij 50% van een project dat gericht is op het verbeteren van de leefsituatie van kinderen met een verstandelijke beperking. Donateurs weet dus dat Kerk in Actie jullie donatie verdubbeld.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Huishouden
Lucia

We komen bij het erf van Lucia. Ze komt stralend op ons afgelopen. Ze is zo blij met Kidscare. Ze is 81 jaar en woont samen met haar geestelijk gehandicapte dochter Mary van 45 jaar.

Meer lezen

KidsCare Huishouden Peter en Asha

Naast een heel wankel modderhuisje ligt Peter (44 jaar) op een matje op de grond. Hij heeft pijn en ziet er heel mager en verzwakt uit. Zijn vrouw troost hem. Hij moet geopereerd worden maar er is geen geld.

Meer lezen

KidsCare huishouden
Munida

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden.

Meer lezen

KidsCare Partners