VIER HOMECARE PROGRAMMA'S

Geïnspireerd door de succesvolle resultaten van het homecare-programma voor weeskinderen is in 2015 besloten om te gaan werken met vier ‘doelgroepgerichte’ thuiszorgprogramma’s. De programma’s van KidsCare zijn gericht op:

Weeskinderen
Gehandicapte kinderen
Jonge moeders en hun kinderen
Kinderen die misbruikt zijn


Voor alle programma’s geldt dat ze door KidsCare zijn of worden ontwikkeld vanuit een praktische noodzaak. De kinderen in de plattelandsregio Lunga Lunga ontberen deze basishulp. De programma’s zijn steeds afgestemd op het beleid (en middelen) van de diverse overheden. Met gespecialiseerde partnerorganisaties wordt nauw samengewerkt. Die actieve betrokkenheid van de overheden en partnerorganisaties is onmisbaar om de programma’s ook voor de langere termijn succesvol te maken. 

Zowel de inhoud als de werkstructuur van de homecare-programma’s is door KidsCare vanuit het niets opgebouwd. De sociaal werkers zijn en worden intensief getraind om effectief met thuiszorg om te gaan. De resultaten zijn zonder meer goed te noemen. 

In 2016 is het aantal sociaal werkers uitgebreid tot 10. Hierdoor kan veel aandacht besteed worden aan de kwaliteit van de begeleiding. Via een systeem van monitoring wordt in beeld gebracht hoe de voortgang is. Het verder en directer zichtbaar maken van de resultaten helpt het KidsCare-team om gezamenlijk oplossingen te vinden voor soms onoplosbaar lijkende problemen. 


Thuiszorg voor wees- en hulpbehoevende kinderen is iets nieuws in Kenia en vraagt veel toelichting. In Kenia gebruikt KidsCare onderstaande uitleg van het begrip homecare:

  • Home visits to families with vulnerable children and monitoring of the progress (general health and hygiene, shelter, diet etc.).
  • A monthly financial support to help the household to stabilize and realize an acceptable situation for their children
  • Making regular follow-ups to check the situation in the homestead, school, the dispensary and more.
  • Making referrals to KidsCare Centre (counseling), special schools, hospitals, local chiefs and more. 
  • Realizing economic programs/targets to become an independent household
  • Assisting in forming ‘caring groups’ with trainings, mutual support, shared experiences, special education, microcredit and more.
  • Training community volunteers in guiding and creating social sense for the weakest of their society.
  • Organizing community awareness campaigns about (among other things) rights, child abuse and early identification and prevention of disabilities, diseases, social isolation or unlawful situations.

Lees meer over het homecare programma voor:

Weeskinderen
Gehandicapte kinderen
Jonge moeders en hun kinderen
Kinderen die misbruikt zijn

In de nieuwsbrieven van KidsCare vindt u meer informatie over de thuiszorg activiteiten.