Schenken met belastingvoordeel

KidsCare is een door de belasting erkende 'Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)'. RSIN: 823236043.

Het is zeker interessant om de donatie aan KidsCare vast te leggen. Immers het belastingvoordeel is, mede afhankelijk van uw inkomen en hoogte van uw gift, zeer aanzienlijk.

Uw gift is een periodieke gift als:

- u de gift hebt laten vastleggen
- u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de                 schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
- deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
- u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
- de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift


Hoe te regelen?

Indien u besluit om uw periodieke gift via een schriftelijke overeenkomst te willen vastleggen, dan volgt u de volgende stappen:

1. Klik hier voor een standaard schriftelijke overeenkomst.

2.      U vult uw onderdelen in van de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’.

3. U ondertekent zowel het exemplaar voor uzelf (als schenker) als het exemplaar voor KidsCare.

4. U stuurt beide exemplaren naar KidsCare: Stichting KidsCare Kenia, Mispelstraat 21, 2564 TP Den Haag.

5. Wij vullen onze onderdelen (als ontvanger) in en ondertekenen beide exemplaren.

6. Wij sturen tenslotte het formulier dat voor u bedoeld is retour en houden het andere formulier.


Meer informatie?

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over periodiek schenken.