Veelgestelde vragen

Via het contactformulier kunt u ons al uw vragen stellen.

Hieronder vindt u de veel gestelde vragen:

1. Hoe word ik donateur?
U kunt uzelf direct als donateur aanmelden via de website. Klik op ‘donateur worden’ en daarna op ‘direct donateur worden’. Vervolgens kunt u uw gegevens invullen. Wilt u eerst meer informatie dan kunt u ook bellen of mailen met onze Stichting. Kijk hiertoe bij de contactinformatie op de website of bel direct: 070-3250288.

2. Hoe kan ik opzeggen als donateur?
Wanneer u wilt opzeggen als donateur kunt u dit schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de Stichting. U kunt dan per direct opzeggen als donateur. Kijk hiertoe bij de contactinformatie op de website of bel direct: 070-3250288.

3. Kan ik ook eenmalig doneren?
Wanneer u eenmalig wilt doneren aan de Stichting KidsCare dan gaat uw bijdrage naar de verbeterprogramma's van Stichting KidsCare. Met de verbeterprogramma's wordt gewerkt aan structurele verbeteringen voor de huishoudens in het KidsCare programma, zodat een huishouden na 3 jaar voldoende kracht heeft ontwikkeld om selfsupporting te zijn. Zo’n verbeterproject kan zijn het leren van een beroep, zoals kleermaker of fietsenmaker. Maar het kan ook zijn dat geleerd wordt om op een moderne, rendabele manier het land te bewerken of bijvoorbeeld het houden van kippen of een melkkoe. Maatwerk per gezin dus.

4. Hoe kom ik in aanmerking voor de belastingvoordelen van mijn donatie?

KidsCare is een door de belasting erkende 'Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)'. RSIN: 823236043.

Het is zeker interessant om de donatie aan KidsCare vast te leggen. Immers het belastingvoordeel is, mede afhankelijk van uw inkomen en hoogte van uw gift, zeer aanzienlijk.

Uw gift is een periodieke gift als:

- u de gift hebt laten vastleggen
- u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de                 schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
- deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
- u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. 
De gift stopt     uiterlijk bij uw overlijden.
- de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Hoe te regelen?

Indien u besluit om uw periodieke gift via een schriftelijke overeenkomst te willen vastleggen, dan volgt u de volgende stappen:

1. Klik hier voor een standaard schriftelijke overeenkomst.

2.      U vult uw onderdelen in van de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’.

3. U ondertekent zowel het exemplaar voor uzelf (als schenker) als het exemplaar voor KidsCare.

4. U stuurt beide exemplaren naar KidsCare: Stichting KidsCare Kenia, Mispelstraat 21, 2564 TP Den Haag.

5. Wij vullen onze onderdelen (als ontvanger) in en ondertekenen beide exemplaren.

6. Wij sturen tenslotte het formulier dat voor u bedoeld is retour en houden het andere formulier.


5. Hoe komt een huishouden in aanmerking voor deelname aan het Kidscare programma?
10 huishoudens per dorp worden geselecteerd voor het Kidscare thuiszorgprogramma. Hiertoe worden de armste huishoudens in het dorp bezocht en aan de hand van een standaard intakelijst geïnterviewd. Op basis van deze interviews en de gestelde criteria van KidsCare worden de huishoudens samen met de dorpsgemeenschap geselecteerd.

6. Hoe blijf ik als donateur op de hoogte van het project?
Wij informeren u na elk bezoek aan KidsCare in Kenia met een uitgebreid bezoekverslag. Daarnaast ontvangt u jaarlijks een financiële verantwoording. Daardoor blijft u heel concreet op de hoogte van de activiteiten van KidsCare en kunt u zich overtuigen van de juiste besteding van uw bijdrage. Wij verzekeren u dat 100% van uw geld daadwerkelijk op locatie wordt besteed. U kunt ons trouwens ook altijd uw vragen stellen.

7. Hoe wordt mijn donatie ter plaatse besteed?
Per huishouden is een bedrag nodig van 20 euro per maand. Dat bedrag kan, binnen de gestelde condities, besteed worden naar eigen inzicht van het huishouden. KidsCare hanteert 4 heldere condities waar de geselecteerde huishoudens strikt aan moeten voldoen. 

1. Alle kinderen ouder dan 4 gaan elke dag naar school;

2. Alle kinderen staan onder regelmatige medische controle;

3. Alle (wees)kinderen in het huishouden worden goed en als gelijken behandeld;

4. De verzorger(s) doen actief mee aan de aangeboden training en begeleiding.

De kosten voor trainingen en intensieve begeleiding van de huishoudens en de lokale vrijwilligers zij

8. Hoe staat het met de overheadkosten in Nederland?
Er zijn geen overhead kosten voor de begeleiding vanuit Nederland. De begeleiding vanuit Nederland, zoals bijvoorbeeld reiskosten naar Kenia, telefoonkosten en dergelijke, worden door de vrijwilligers zelf bekostigd.

9. Kan ik het Kidscare huishouden bezoeken?
Wanneer u donateur bent van een huishouden in het KidsCare programma, krijgt u geen specifiek huishouden toegewezen. Wij willen de organisatie van het Kidscare programma in handen laten van de verantwoordelijken in Kenia (directie, social werkers en vrijwilligers). Zij houden de huishoudens aan de gemaakte afspraken, en moeten de mogelijkheid om passende maatregelen te nemen. Op deze wijze willen wij een eenduidige organisatie opzetten, die op termijn onafhankelijk wordt van de donateurs in Nederland. Uiteraard bent u wel welkom om op andere wijze de programma's in Kenia met ons te bezoeken. Wij onderzoeken daarbij graag welke bijdrage u kunt leveren.

10. Welke bijdragen zijn gewenst bij de KidsCare organisatie?
U kunt bijdragen door donateur te worden van Stichting KidsCare met een periodieke of eenmalige donatie. Daarnaast heeft u wellicht expertise die u in Nederland of in Kenia ten behoeve van de programma's wilt inzetten. Wij willen daar graag met u over meedenken. Neem contact met ons op via de contactinformatie op de website of bel direct: 070-3250288. Heeft u nog andere vragen? Stel deze dan per email: info@kidscarekenia.nl of telefoon: 070-3250288.