ANBI

Deze transparantie pagina met informatie over de Stichting KidsCare Kenia sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres.

Naam organisatie: Stichting KidsCare Kenia
RSIN nummer: 8232.36.043
KvK nummer: 51352702

Internetadres: http://www.kidscarekenia.nl
Email: info@kidscarekenia.nl
telefoonnummer: 0031703250288

Doelstelling: KidsCare wil wees- en hulpbehoevende kinderen een betere toekomst geven. Dit doet zij door uitvoering te geven aan haar Homecare programma en Familycare programma.

Beleidsplan: het KidsCare jaarplan 2018

Bestuurders: 
Gerard Geenen (voorzitter), werkt tevens als coach en organisatieadviseur
Jos Oskam (penningmeester), werkt tevens als financieel adviseur
Astrid Geenen (secretaris), werkt tevens als coach en adviseur van groeiende bedrijven en startups
Lisette Disseldorp,  heeft momenteel geen nevenfuncties
Roosmarijn Wasseveld, werk als gedragsdeskundige in de jeugdzorg 


Beloningsbeleid: De Stichting KidsCare Kenia werkt in Nederland uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteiten: Zie het Homecare programma en het Familycare programma.

Jaarrekening/jaarverslag: Het jaarverslag is opgenomen in het KidsCare jaarplan 2018