ANBI

Deze transparantie pagina met informatie over de Stichting KidsCare Kenia sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres.

Naam organisatie: Stichting KidsCare Kenia
RSIN nummer: 8232.36.043
KvK nummer: 51352702

Internetadres: http://www.kidscarekenia.nl
Email: info@kidscarekenia.nl
telefoonnummer: 0031703250288

Doelstelling: KidsCare wil wees- en hulpbehoevende kinderen een betere toekomst geven. Dit doet zij door uitvoering te geven aan haar Homecare programma en Familycare programma.

Beleidsplan: het KidsCare jaarplan 2017

Bestuurders:
Gerard Geenen (voorzitter)
Jos Oskam (penningmeester)
Lisette Disseldorp
Astrid Geenen
Roosmarijn Wasseveld

Beloningsbeleid: De Stichting KidsCare Kenia werkt in Nederland uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteiten: Zie het Homecare programma en het Familycare programma.

Jaarrekening/jaarverslag: Het jaarverslag is opgenomen in het KidsCare jaarplan 2017